Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme

Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme

Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme

Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
Bu işlemler veri kaybı riski taşıdığı için işlemlere başlamadan önce mutlak tüm veritabanlarınızı yedeklemenizi önemle rica ederiz.

Ubuntu ve Debian İçin

1) Sunucunuzda full backup ve snapshot almalısınız.

2)/etc/mysql/my.cnf Backup ını alalım:

# cp /etc/mysql/my.cnf.ydk

3) MySQL APT Repository (deposunu) ekleyelim

# wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.9-1_all.deb

 • İndirilen paketi yüklüyoruz.

# dpkg -i mysql-apt-config_0.8.9-1_all.deb

Paketin kurulumu sırasında, MySQL sunucusunun ve yüklemek istediğiniz diğer bileşenlerin sürümlerini seçmeniz istenecektir. Hangi sürümü seçeceğinizden emin değilseniz, sizin için seçilen varsayılan seçenekleri değiştirmeyin. Ayrıca, bileşenlerin yüklenmesini istemiyorsanız none ı seçebilirsiniz. Tüm bileşenler için seçim yaptıktan sonra, sürüm paketinin yapılandırmasını ve yüklenmesini tamamlamak için Apply‘yı seçin.

 • MySQL APT repository (deposunu) güncelleyelim.

# apt-get update

4) Mysql i yükseltelim.

# apt-get install mysql-server

/etc/mysql/my.cnf i güncelleştirmesine izin verin

5) Mysql-community-libs-compat paketinin kurulu olduğundan emin olun. Eksikse yüklemelisiniz.

6) Plesk üzerinden Tools & Settings > Server Components kısmına gidin ve yenileyin.

7) MySql veritabanlarını yükseltelim.

# MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

 

Centos 6 İçin

1) Mysql servisini durduralım.

# service mysqld stop

2) Veritabanları yedeklerini alalım.

# cp -a /var/lib/mysql /var/lib/mysql_backup

3) Eğer aktifse Atomic depolamayı pasif konuma getirelim.

# vi /etc/yum.repos.d/atomic.repo

enabled = 0

4) MySQL-community depolamayı yükleyelim.

# yum install http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm

5) Mysql versiyonunu seçelim.

# vi /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

[mysql56-community]

enabled=0

[mysql57-community]

enabled=1

6) Mysql paketlerini yükleyelim.

# yum update mysql

7) Aşağıdaki mesaj görünürse (y) butonuna basın.

warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY

Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql

Importing GPG key 0x5072E1F5:

Userid : MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>

Package: mysql57-community-release-el6-7.noarch (@/mysql57-community-release-el6-7.noarch)

From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql

Is this ok [y/N]:

8) Mysql Servisini başlatalım.

# service mysqld start

9) Mysql veritabanlarını yükseltelim.

# MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

10) Mysql i yeniden başlatalım.

# service mysqld restart

Centos 7 İçin

1) Aşağıdaki komut ile tüm veritabanlarımızı yedekleyelim.

# MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin --all-databases > /tmp/all-databases.sql

2) MariaDB servisini durduralım.

# service mariadb stop

3) mariadb-bench gibi ek paketleri kaldıralım.

# rpm -e mariadb-bench

4) Veritabanları dizinini ayrı bir klasöre kopyalayalım. ( Yedekleme amacı ile)

# cp -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup

5) MariaDB depolarını yapılandıralım : Setting MariaDB repositories sayfasını açın, /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo dosyasına eklenmesi gereken yapılandırmayı görmek için OS dağıtımı, sürüm ve MariaDB sürümünü seçin. Örnek : MariaDB10.1

[mariadb]

name = MariaDB

baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64

gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB

gpgcheck = 1

6) Aşağıdaki komut ile yükseltme yapalım.

# yum install mariadb

7) MariaDB servisini başlatalım.

# service mariadb start

8) Plesk içindeki paket sürümünü güncellemek için bu komutu çalıştırın:

# plesk sbin packagemng -sdf

Not: 10.1 sürümüne yükseltildikten sonra, ‘mysql’ init komut dosyası görünebilir ve silinebilir hale gelir.


Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
Dedicated Sunucu Nedir ve...
 • 2019-02-21
 • 1
 • 1457
Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
WordPress nedir? Avantajl...
 • 2019-12-05
 • 1
 • 1559
Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
Wordpress CPU Kullanımı
 • 2019-12-06
 • 1
 • 475
Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
DDOS Nedir ? Korumalı Hos...
 • 2019-03-26
 • 1
 • 898
Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
Email Hosting Nedir? Avan...
 • 2019-03-05
 • 1
 • 803
Linux Plesk Sunucularda Mysql Sürümü Yükseltme
NGINX WAF Nedir?
 • 2019-03-26
 • 1
 • 864